5.1.2020

foto Petr Bravenec

Petr Bravenec
Twitter: @BravenecPetr
+420 777 566 384
petr.bravenec@hobrasoft.cz

Za námi je úspěšný rok 2019. Podařilo se nám dokončit a nasadit několik projektů, další velké úkoly jsou před námi.

Umělá inteligence

Naší první aplikací využívající umělou inteligenci je Aipha - systém pro vyhledávání chyb a různých provozních odchylek na fotovoltaických elektrárnách. Neuronová síť použitá v této aplikaci je poměrně jednoduchá, svůj úkol však plní skvěle.

Umělá inteligence, počítačové učení, machine learning, deep learning - nazvěme to libovolně - je však sám o sobě velmi zajímavý obor. Pomocí umělé inteligence lze efektivně zpracovávat data, která by jinak byla strojově nezpracovatelná - příkladem je Aipha nebo rozeznávání obličeje (v praxi to umí náš nový vrátný).

Vstupní bariéra do oboru je poměrně vysoká:

  • Spíše než o programování jde o matematickou disciplínu.
  • Je zde velký přesah do statistiky a digitálního zpracování signálů.
  • Vyžaduje velké množství dat.
  • Vyžaduje velmi vysoký výpočetní výkon.
  • Praktické nasazení vyžaduje spoustu piplavé práce při sběru a zpracování dat.
  • Výsledky jsou nejisté, umělá inteligence se neprogramuje, nýbrž vychovává.
  • Obor není mezi programátory tak zažitý, jako třeba databáze - k dispozici je mnohem méně informací.
  • Pro neznalé (náš případ) může být překážkou i poněkud obskurní programovací jazyk Python.

V roce 2019 se nám podařilo vstupní bariéru aspoň z části překročit. Matematické modely spojené s fotovoltaikou nám pracují uspokojivě, praktické nasazení pro monitorování a následné zpracování dat na nás teprve čekají.

Trasování výroby Robe

Firma Robe vyrábí osvětlovací techniku, v Rožnově například instalovala osvětlení mostu. Své výrobky montuje firma Robe ve Valašském Meziříčí. Aby měla firma lepší přehled o svých výrobcích, vyvinuli jsme pro ně systém pro trasování výroby. U každého výrobku je zaznamenaná každá komponenta, ze které je výrobek poskládaný. Takto lze zjistit konkrétní výrobce, výrobní čísla, verze, šarže, operátora, datum montáže a další informace u všech komponent každého výrobku.

Operátoři zadávají data pomocí čtečky QR kódů. Aplikace běží na levném počítači Raspberry Pi a na dotykovém displeji - pracovní stanice je levná a práce s aplikací je jednoduchá. Data jsou ukládaná na databázovém serveru, dostupná prostřednictvím webové aplikace. Celý systém používá silné zabezpečení, je možné jej bezpečně provozovat i v normálním internetovém prostředí.

Vacushape

Z jiné kategorie je firmware pro běžecký trenažér Vacushape. Obvyklý běžecký pás je vybavený utěsněnou kapotou, ze které kouká cvičenci horní polovina těla. Spodní partie jsou během cvičení v prostředí podtlaku či přetlaku, díky tomu je postava tvarovaná s mnohem větší efektivitou. Stroje se prodávají to fitcenter po celé republice.

Aplikace běží na vestavěném počítači s dotykovým displejem. Tím se velmi podobá aplikaci pro trasování výroby v Robe, použitá je shodná technologie. Prostřednictvím aplikace se ovládá celý stroj - délka cvičení, intenzita tlaku, rychlost a jiné další parametry. K dispozici je přehled o průběhu cvičení v podobě grafů, plánované je uložení celé historie cvičení na webový portál.

Aplikace v počítači komunikuje se strojem prostřednictvím RS485 pomocí průmyslového protokolu. Tím se zase podobá systémům pro sběr dat, které provozujeme na fotovoltaických elektrárnách. Na druhé straně však aplikace musí splňovat přísná estetická kritéria a především se s ní musí pracovat snadno a pohodlně - hlavním uživatelem je člověk, který se přišel do fitcentra namáhat fyzicky, není zvědavý na mentální cvičení.

ZPT - interní informační systém

Firma ZPT Vigantice vyrábí a prodává komunikační systémy do zdravotnických a sociálních zařízení. Její obchodníci tedy potřebují nástroj, ve kterém by bylo možné snadno složit nabídky pro poptávkové řízení tak, aby se v ní byly podchyceny všechny prvky a materiál, který má být součástí dodávky zařízení a to vše ve čtyřech jazycích. Ačkoliv vývoj tohoto systému začal již v roce 2018, v průběhu loňského roku byly dokončeny všechny důležité funkce a začali jej používat obchodníci. Nahrazuje tak starší neudržitelný proces postavený na Excelu.

Systém umožňuje nejen definici výrobků a instalačního materiálu, jejich vícejazyčné popisy, přikládání fotografií, definici některých parametrů (hmotnost, spotřeba apod.), ale také umožňuje dělat mezi výrobky a instalačními materiály vazby tak, aby se při vkládání výrobků do nabídky automaticky vkládalo i odpovídající množství materiálu. Výstupem pro zákazníky je PDF dokument, který kromě samotné nabídky obsahuje i katalog výrobků s jejich obrázky a odkazy na web výrobce v příslušném jazyce. Samozřejmostí je také export realizačních dat do formátů vhodných pro další zpracování uvnitř společnosti.

Vše je postaveno na webových technologiích s ohledem na bezpečnost, zajištění dálkového přístupu a prakticky libovolném nastavení uživatelských oprávnění.

Simul

Pro Karlovu Univerzitu vyvíjíme aplikaci pro elektromigrační analytické metody. Vlastní výpočetní stroj je založený na numerickém řešení diferenciálních rovnic čtvrtého řádu metodou Runge-Kutta, což není nic, co bychom ve firmě kdokoliv zvládali. Množství zajímavé práce je ale i na vlastním uživatelském rozhraní. Data pro simulaci je nutné vytvořit, zobrazit v průběhu výpočtu, uložit a umožnit jejich pozdější zpracování.

Výpočty jsou extrémně náročné, aplikace proto musí pracovat velmi rychle a musí být chopná využít více jader v procesoru. A to se mi líbí - mám rád, když se roztočí větráky na procesoru a počítač začne dělat to, k čemu byl stvořen - počítat.

Práce na aplikaci mě těší, výborná je spolupráce s profesorem Bohuslavem Gašem.

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt