V naší firmě se zabýváme především vývojem aplikací na zakázku. Zákazník za námi přijde s požadavkem a my jsme schopní mu vytvořit a zprovoznit hotovou aplikaci.

Na co klademe důraz

 • Odbornost – programování je náš obor, víme jak vytvářet aplikace
 • Transparentnost – pracovní výkazy, historie projektu, evidence úkolů
 • Zastupitelnost – dostupný zdrojový kód, známé sestavovací postupy
 • Udržovatelný kód – dokumentace, standardní postupy, běžné návrhové vzory
 • Ověřitelnost – svůj kód dokážeme řádně otestovat
 • Všeobecný přehled – mimo programování máme představu o fyzice, astronomii, fotovoltaice, fotografii, regionální samosprávě, geocachingu a o boxu

Co umíme vyvinout

Věcí, které jsme pro své zákazníky nebo pro své vlastní potřeby vyvinuli, je veliká spousta. Namátkou:

Webové aplikace

 • Fotobanka – obchod s fotografiemi
 • Fotomon Web – výstupy pro majitele fotovoltaické elektrárny: grafy, přehledy, statistické výstupy, okamžitý výkon, problémy na elektrárně a jejich řešení a mnoho dalšího.

Desktopové aplikace

 • Simul6 – aplikace pro simulaci elektromigrace, spolupráce s Karlovou Univerzitou v Praze.
 • Aipha – aplikace pro statistické vyhodnocení činnosti fotovoltaické elektrárny.

Serverové aplikace

 • Fotomon server – sběr a zpracování dat z fotovoltaických elektráren.
 • MDCV04IP – komunikační server pro zdravotnická zařízení. Běží na serveru v nemocnici, vyřizuje telefonní hovory a signalizaci, ovládá se přes web.

Řízení věcí přes internet, sběr dat

 • Fotobot – běží přímo na fotovoltaické elektrárně, komunikuje s různými zařízeními (protokoly Modbus, RS485, RS232) a provádí základní zpracování dat.

Použité technologie

Specifikem programátorské práce a nakonec i celé dnešní doby je potřeba se neustále vzdělávat a učit se nové věci. Berte proto, prosím, seznam použitých technologií jen jako orientační ukázku toho, co máme zvládnuté alespoň na jedničku. Při vývoji jsme se pokaždé museli naučit i spoustu věcí okolo – například komunikační protokoly (SIP, Modbus), zpracování dat (statistiku), fotovoltaiku, základ astronomie (osvit fotovoltaických panelů), formáty elektronických knížek a spoustu dalšího:

 • PHP – vývoj webových aplikací
 • Qt a C++ – vývoj desktopových, serverových a android aplikací
 • SQL databáze – PostgreSQL, MySQL
 • Dokumentové databáze – CouchDB, MongoDB

Co od nás dostanete

Uvědomujeme si, že jsme firma mladá a malá. Zákazníkům se proto snažíme minimalizovat riziko s používáním našich aplikací a záleží nám na tom, aby bylo možné používat náš software i bez nás.

 • Zdrojový tvar – s každou zakázkovou aplikací od nás zákazník dostane i zdrojový tvar. Díky tomu si může zákazník upravit aplikaci vlastními silami.
 • Dokumentace – dáváme si záležet, aby každá aplikace byla řádně zdokumentovaná a přehledná.
 • Testy – aplikace umíme vyvíjet i s automatickými testy. Je to práce navíc, ale důkladné testy snižují pravděpodobnost chyb zavlečených při různých změnách při vývoji.

Jak víte, za co zaplatíte

Vývoj software je z velké části ruční práce, u které je velmi obtížné dopředu určit přesnou cenu. Proto svým zákazníkům účtujeme svůj čas strávený na vývoji jejich aplikace. Aby zákazníci neměli pocit, že pouze sedíme ve své kanceláři a dloubeme se v nose, mohou získat o naší práci velmi podrobný přehled:

 • Přístup do GIT repozitáře – vidíte každou změnu, která se v kódu děje. Každý zásah v kódu je zaprotokolovaný a po přihlášení přístupný ve webové aplikaci Phabricator.
 • Přístup do Phabricatoru – přehled o změnách v kódu, o chybách a o pracovních úkolech ve vaší zakázce.
 • Podrobný pracovní výkaz spolu s každou fakturou.

Názorný příklad

Kolik to bude stát

U vývojových prací si účtujeme od 1440 Kč na hodinu. Ze zkušeností dokážeme obvykle alespoň přibližně odhadnout výslednou cenu.

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt