Hobrasoft Remadmin je jednoduchý freeware (licence) nástroj pro dálkovu správu počítačů. Nástroj je maximálně jednoduchý pro vaše uživatele. Můžete si vygenerovat vlastní konfiguraci, takže se vaši uživatelé mohou připojit přímo na obrazovku pracovníka podpory. Uživatelé nemusejí Remadmin nijak instalovat. Klientská část je velmi malá. Založeno na TightVNC.

Jak používat Hobrasoft Remadmin

Na počítači podpory

Stáhněte si TightVNC a nainstalujte na počítač správce. Máte dvě možnosti:

  • Stáhněte si TightVNC přímo z domácích stránek http://www.tightvnc.com/download.php
    Stačí nainstalovat pouze viewer, server nepotřebujete. Spusťte TightVNC viewer a v úvodním formuláři klikněte na tlačítko "Listening mode".
    --- nebo ---
  • Stáhněte si a nainstalujte Remadmin server. Ten obsahuje pouze potřebné komponenty z TightVNC a na ploše vytvoří dvě ikony pro spuštění a ukončení VNC serveru. Spustí se automaticky po úspěšné instalaci.

Jste-li za firewallem, je nutné nastavit NAT a propustit na počítač správce port 5500. Nyní je váš počítač vzdáleného správce připraven.

Na počítači uživatelů

Pro počítače klientů vygenerujte a na viditelné místo na webu vystavte program Hobrasoft Remadmin. Inspirovat se můžete na naší kontaktní stránce.

Zákazníkovi můžete poslat program i elektronickou poštou, exe soubor je velice malý. Uvědomte si ale, že mnoho poštovních programů odmítá pracovat se soubory typu exe.

Zákazník si spustí program Remadmin, vybere si připojení z předpřipravených adres pro vzdálenou pomoc a po kliknutí na tlačítko "Další" se připojí k vašemu počítači.

Po další kliknutí na tlačítko "Další" na počítači zákazníka se spojení ukončí a program odinstaluje.

Screenshots

Licence

Software můžete používat pro jakýkoliv účet po neomezenou dobu. Software je poskytován zdarma.

Software může být instalován za jakýmkoliv legálním účelem.

Software může být instalován na libovolném množstí systémů.

Software může být kopírován a distribuován pod podmínkou, že původní copyright a zřeknutí se zodpovědnosti zůstane beze změny.

Software je poskytované "Jak je", bez jakékoliv záruky. Autor není zodpovědný za jakokoliv škody způsobené softwarem.

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt