Odkazy tvoří základ celého internetu. Díky vzájemným odkazům mohou být dokumenty mezi sebou provázané a větší množství menších součástí tak může tvořit jeden veliký celek. Stejně důležité jsou odkazy i ve wiki.

Odkazy ve wiki mohou být v zásadě dvojího druhu:

  1. Vnitřní odkazy v rámci systému egroupware
  2. Vnější odkazy do internetu

Vnitřní odkazy

Vnitřní okazy lze tvořit dvěma způsoby. Prvním způsobem je spojení několika slov začínajicích velkými písmeny dohromady, například:

TotoJeNovyOdkaz

Takto ovšem vytvoříte pouze odkazy, které se hodí nanejvýš do počítačové dokumentace, v běžném textu působí odkaz EgroupwareWikiOdkazy? divně. Navíc systém wiki použitý v egroupware má v odkazech tohoto typu problémy s českými písmenky.

Proto je vhodnější použít o něco složitejší, nicméně však mnohem univerzálnější způsob tvorby odkazů.

Doporučený způsob tvorby vnitřních odkazů

Chcete-li použít jako odkaz heslo složené z několika slov a nelíbí-li se vám jejich spojení výše uvedeným způsobem, případně potřebujete použít ve slovech i české písmena, můžete využít druhého způsobu tvorby vnitřních odkazů. Odkaz tímto způsobem vytvoříte jednoduše uzavřením textu do dvou závorek:

((Egroupware: Wiki: Odkazy))

Zvláště v češtině, kde jsou slova velmi ohebná, narazíte na potřebu mít rozdílný odkazující text a heslo samotné. To lze snadno zařídit svislou čárou v odkazu:

((Egroupware: Wiki: Odkazy|Jak vytvořit ve wiki odkaz))

Odkaz se zobrazí takto:

Jak vytvořit ve wiki odkaz

Kolem svislé čáry nesmějí být mezery (mohou, ale obvykle to pak nedělá to, co jste chtěli). Mezera před svislou čárou se počítá do odkazu, mezera za svislou čarou se zobrazuje v textu. Dva stejné odkazy, jeden s mezerami a druhý bez mezer, odkazují každý na jiný dokument.

Vnější odkazy

Nejsnáze vytvoříte odkaz do internetu uvedením URL v textu, například: http://bravenec.eu/. Podobně, jako v případě vnitřních odkazů, je možné použít i složitejší a univerzálnější způsob, uzavření do hranatých závorek:

[http://bravenec.eu/]

V textu se uvedený odkaz zobrazí takto:

[1]

Jak je vidět, je takto napsaný odkaz vhodný spíše pro seznam literatury, ne však do textu samotného. Naštěstí lze, podobně jako u vnitřních odkazů, i zde mít různé zobrazení pro odkaz a pro odkazující text. Oddělovačem v tomto případě není svislá čára, ale obyčejná mezera:

[http://bravenec.eu/ Petr Bravenec: Odkaz na domácí stránku]

V dokumentu se výše uvedený odkaz zobrazí jako:

Petr Bravenec: Odkaz na domácí stránku

Vnější odkaz se (podle nastavení prohlížeče) otevírá v novém okně.

Kotvy (záložky v dokumentu)

Kotva je cíl pro odkaz, vytvořený někde v dokumentu. Vnitřní odkaz na kotvu se vytvoří například takto:

EgroupWareWikiOdkazy#kotva
nebo
((Egroupware: Wiki: Odkazy|Jak vytvořit v dokumentu kotvu#kotva))

V textu se zobrazí odkazy na kotvu takto:

EgroupWareWikiOdkazy?
Jak vytvořit v dokumentu kotvu

První odkaz asi nefunguje (není vytvořený příslušný dokument). Druhý odkaz ukazuje dovnitř tohoto dokumentu.

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt