16.8.2019

foto Petr Bravenec

Petr Bravenec
Twitter: @BravenecPetr
+420 777 566 384
petr.bravenec@hobrasoft.cz

Při psaní textů a při programování se velmi často vyskytuje potřeba zapisovat různé speciální znaky, jako je třeba stupeň, plusminus, micro a podobně. Ve Windows je situace velmi jednoduchá: podržíte Alt a na numerické klávesnici zadáte numerický kód požadovaného znaku. Například znak @ (zavináč) vytvoříte kombinací Alt-64. V Linuxu ovšem tento způsob neexistuje.

PHP kolega používá pro zadávání speciálních znaků HTML entity, chce-li napsat například stupeň, napíše do HTML kódu °. V obecném textu má ovšem smůlu. Dle mého názoru však podobné náhražky dnes nepatří ani do HTML – žijeme v éře UTF kódování a je nehezké snižovat čitelnost textu speciálními sekvencemi určenými jen pro HTML, když existují přímo znaky použitelné kdekoliv.

Jednou z možností, jak zadávat speciální znaky kdekoliv, je aplikace "mapa znaků". V prostředí KDE vypadá podobná aplikace jako na následujícím obrázku. Příjemné je, že znak lze vyhledat různými způsoby – zde jsem hledal všechny znaky, které mají v popisu "equal". Při častém zadávání znaků je však takový způsob velmi zdlouhavý.

Méně známou Linuxovou variantou pro zadávání speciálních znaků je klávesa Compose.

Nastavení klávesy Compose

Klávesu Compose je v prvé řadě potřeba najít, případně aktivovat. Prakticky v každém dnešním linuxovém desktopovém prostředí je k dispozici aplikace pro různá nastavení. Nás zajímá nastavení klávesnice, kde je nutné najít a aktivovat klávesu Compose. V prostředí KDE vypadá nastavení takto:

Chování klávesy Compose lze ovlivnit v konfiguračním souboru .XCompose v domácím adresáři uživatele. Já mám v konfiguračním souboru jediný řádek:

include "/usr/share/X11/locale/cs_CZ.UTF-8/Compose"

Použití klávesy Compose

Používání je jednoduché. Stiskneme klávesu Compose a poté sekvenci kláves, které odpovídají požadovaném znaku. Sekvence se často podobá znaku, který chceme vytvořit, například stupeň zapíšeme sekvencí:

Compose o o

Tabulka nejčastěji používaných znaků

Tabulka je můj osobní výběr. Dodnes jsem měl tabulku napsanou na jednom listu papíru, který jsem v případě potřeby nikdy nedokázal najít, ale v jiných situacích se mi dostával do ruky až příliš často. Tímto článkem tak můžu dotyčný list papíru uložit do skartovačky a v případě potřeby najít v záložkách tento článek.

ZnakNázevCompose sekvencePoznámka
µMicromu
°Stupeňoo
±Plusminus+-
Trojtečka..Porovnejte … versus ...
Nekonečno88
Odmocnina/v
½Zlomky12Podobně ½ ⅓ ⅔ ¼ ⅕ ⅙ ⅐ ⅛ ⅗ a další
²Horní index^2Podobně ¯¹²³⁴
¯Horní minus^-
Horní plus^+
Horní rovnítko^=
Dolní index_2H₂O, H₂SO₄
Krát.-
×KrátxxPorovnejte znak x versus ×
Promile%o
Nerovno/=
>_
<_
<-
>-
Pomlčka--.Na klávesnici lze napsat pouze rozdělovník (je kratší)
Dlouhá pomlčka---Na klávesnici lze napsat pouze rozdělovník (je kratší)
¢C|
Euro=C
Euro=EAlternativní zápis
Libra=L
¥Yen=Y
(c)Nejde o znak © (copyright), ten je popsaný níže
©CopyrightOC
®RegisteredOR
Trade Marktm
ßssNěmecké ostré S, není to β (beta)
ô^oPodobně âêĉîŷ…
ñ~n
ö"oPodobně äëüïÿ…
ø/o
ç,cPodobně çęǫŗų… Poznámka 1
 NBSP␣ ␣Nezalomitelná mezera, zápis dvěma mezerami za sebou
Dolní uvozovka,"Pozor na rozdíl „…” a „…"
Horní uvozovka>"„České” uvozovky
Dolní apostrof,'
Horní apostrof,'
«Uvozovka<<
»Uvozovka>>

Poznámky:

1) Názvy rumunských fotovoltaických elektráren se hemží podobnými znaky

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt