25.9.2015

foto Petr Bravenec

Petr Bravenec
Twitter: @BravenecPetr
+420 777 566 384
petr.bravenec@hobrasoft.cz

Nechcete, aby vám některé video uniklo? Zaregistrujte se! Upozorníme vás na každé video mailem, navíc dostanete zdarma aktivační klíč se zvýšeným počtem záznamů v aplikaci Deko the CRM.

Předpokládejme, že jsme prodali firmě Hobrasoft server. K tomuto serveru jsme uzavřeli smlouvu o provozování a servisu. Vytvořil jsem si proto projekt, který jsem si pojmenoval "Server Hobrasoft". Do tohoto projektu jsem si načetl uzavřenou smlouvu jako dokument typu soubor a překopíroval jsem sem kontakt na Tomáše Hofmana, který se o server ve firmě stará a překopíroval jsem si sem i kontakt na celou firmu. V jednom projektu tak mám všechny informace, které se serveru týkají.

Všimněte si, prosím, že při kopírování kontaktů nevytvářím kopii, ale pouze link - jeden kontakt tak může být součástí několik různých projektů, v databázi je však takový kontakt uložený pouze jednou.

Řekněme, že ve firmě potřebují změnit nějaké nastavení. Zákazník mi tedy zavolá a protože mám propojený telefon s aplikací Deko, vyskočí mi na obrazovku okno s příchozím hovorem. Do popisu vyplním stručný obsah rozhovoru. Protože kontakt na Tomáše Hofmana se vyskytuje v několika různých projektech, zvolím ve formuláři projekt "Server Hobrasoft". Už během hovoru mám k dispozici veškerou komunikaci, kterou jsem kdy s Tomášem Hofmanem nebo s některým s jeho kolegů ve firmě vedl. Na dalších kartách mám pak i přehled o dalších dokumentech v projektu.

Nyní nastává několik různých situací. Na základě telefonního hovoru můžu vytvořit třeba pracovní výkaz kliknutím na nástrojové liště dokumentu. Čas na pracovním výkazu se počítá od začátku telefonátu až po uložení výkazu. Čas můžu samozřejmě upravit.

Stejným způsobem můžu vytvořit z telefonního hovoru i úkol. Telefonickou objednávku tak odložím na později. Pokud zásah vyžaduje moji přítomnost u serveru, můžu si podobným způsobem vytvořit i událost.

Záznamy ve svém projektu můžete využít dále třeba pro sestavy. Z našich stránek si stáhněte některou z hotových sestav a společnou část a uložte si je na disk. V aplikaci Deko si pak sestavy načtete. Společnou část pro sestavy stačí načíst jednou pro všechny vaše sestavy.

Do projektu "Server Hobrasoft" jsem si načetl sestavu "Pracovní výkaz". Když si hotovou sestavu otevřu, dostanu přehledný souhrn veškerého dění v projektu včetně cen a odpracované doby. Sestavu můžete vytisknout, nebo třeba uložit do PDF souboru.

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt