Schéma měřícího zařízení

Schema měření solárních článků
Zařízení slouží k měření a třídění vyrobených solárních článků. Měřící pracoviště jsou dvě, každé zcela odlišné a od různých výrobců. Přímo se zařízením pro měření komunikuje v obou případech jednoduchý program (driver, démon), data poskytuje po síti protokolem HTTP (normální protokol pro přenos webových stránek). Součástí měřícího pracoviště je i třídící stůl, který zaznamenává jednotlivé desky a data posílá měřícímu programu. Stejným způsobem je připojený i automatický kontaktor. Změřená data se automaticky zapisují do podnikové databáze.

Každá ze součástí je samostatná a může běžet na vlastním počítači přístupném přes síť (ve schematu je každý z počítačů zakreslený jako šedý obdelník). Obslužný program pouze sbírá data z různých zdrojů, komunikuje s obsluhou a zapisuje data do databáze. Naměřená data jsou v podobě statistik a grafů k dispozici v intranetu, technici si mohou načíst podrobná data i do Excelu.

Obrazovka měřícího programu

Ukázka měřícího programu

Pro obsluhu je celé složité zapojení zcela transparentní a s každým zařízením pracuje vždy stejným způsobem.

Vyhodnocení

Všechny změřené hodnoty fotovoltaických článků jsou zapsané do databáze. K dispozici jsou tak údaje od detailního přehledu parametrů každého změřeného článku až po statistické údaje, jako je třeba přehled měření v uplynulém období (dny, týdny, měsíce), statistické rozložení podle kvalitativních parametrů článků nebo sledování parametrů výrobků v dlouhodobém časovém horizontu.

Statistické přehledy a naměřené hodnoty jsou přístupné jako jednoduchá webová aplikace – k naměřeným údajům se tak dostane každý oprávněný uživatel, stačí mu obyčejný internetový prohlížeč.

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt