Každý rezervovatelný zdroj má svůj vlastní kalendář. Nejjednodušší a nejpřirozenější způsob, jak rezervovat zdroj pro svou naplánovanou akci je rezervace ve vlastní události v kalendáři:

Při plánování vlastní události připojte jako účastníka i požadovaný zdroj. Zdroj se nedá vybrat přímo ze seznamu, ale ve formuláři stačí napsat část názvu zdroje a potom vybrat požadovaný zdroj:

Vytvoření události v kalenáři: karta Účastníci

Při využití zdrojů mohou nastat konflikty. Zde koliduje moje naplánovaná událost s dřívější rezervací (auto odjelo na nákup). Možností vyřešení je několik:

Konflikt v plánování zdroje

Přirozenou cestou pro vyřešení konfliktu je "Hledání volného času":

Hledání volného času
Hobrasoft s.r.o. | Kontakt