Před tím, než budete moci využívat zdroje, je nutné nastavit kategorie zdrojů. Využít můžete systémem předdefinovanou kategorii "Global resources" (můžete si ji přejmenovat) nebo si vytvořit a nastavit vlastní kategorie. Kategorie pro zdroje jsou vždy globální - uživatelé si nemohou vytvářet vlastní kategorie. V praxi obvykle stačí jedna (předdefinovaná) kategorie.

Menu pro správu zdrojů

Kategorie jsou definované pouze jako globální. Na obrázku je přejmenovaná kategorie "Global resources" (vytvořená pro rezervaci zdrojů při instalaci systému egroupware):

Globální kategorie zdrojů

Pro každou kategorii lze nastavit několik různých práv (pro uživatele nebo skupinu):

Nastavení kategorií

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt