Změna písma

Text na řádku lze různě formátovat:

''skloněné písmo'' skloněné písmo

'''tučné písmo''' tučné písmo

{{monospace písmo}} monospace písmo

Předformátovaný text

Předformátovaný text (například pro výpis programů) lze vytvořit uzavřením mezi tagy <code>:

<code>
void SIZING::saveValue(QString name, QDoubleSpinBox *value) {
    saveValue(name, QString("%1").arg(value->value()) );
}
</code>

Zobrazí se takto:

void SIZING::saveValue(QString name, QDoubleSpinBox *value) {
    saveValue(name, QString("%1").arg(value->value()) );
}

Odsazování

Text je možné osadit pomocí dvojtečky na začátku řádku. Více dvojteček, více odsazení:

:Odsazené jedenkrát
::Odsazené nadvakrát
:::Odsazené natřikrát

Zobrazí se takto:

Odsazené jedenkrát
Odsazené nadvakrát
Odsazené natřikrát

Zrušení formátování wiki

Občas se může stát, že potřebujete napsat něco, co wiki interpretuje jako povely svého jazyka. Takové nežádoucí formátování můžete potlačit uzavřením příslušného kusu textu mezi trojici zpětných lomítek:

```Zrušené formátování```

Vložení html

Pokud nevyhovuje žádná z možností pro formátování a úpravu textu, je ještě stále možnost použít přímo html vložením mezi tagy <html>

<html>

... sem vložte svůj html kód...
například:
<a href="http://bravenec.eu">Toto je odkaz</a>
... a tak dále...

</html>

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt