Tabulky lze snadno vytvářet svislými čarami:

||Buňka jedna || Buňka dva ||
|||| Dvě spojené buňky ||
|| Buňka čtyři || Buňka pět ||

Zobrazí se takto:

Buňka jedna Buňka dva
Dvě spojené muňky
Buňka čtyři Buňka pět

Dvě buňky v řádcích se dají spojit uvedením čtyř čar za sebou. Analogicky tři buňky se spojí šesticí svislých čar a tak dále.

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt