Wiki umí zobrazovat tři druhy seznamů:

Nečíslovaný seznam

Nečíslovaný seznam vytvoříte tak, že každý řádek seznamu uvedete hvězdičkou:

* První řádek seznamu
* Druhý řádek seznamu
* Třetí řádek seznamu

Seznam se v dokumentu zobrazí takto:

Číslovaný seznam

Číslovaný seznam vytvoříte tak, že každ řádek seznamu uvedete znakem hash (mříže):

# První řádek seznamu
# Druhý řádek seznamu
# Třetí řádek seznamu

Seznam se v dokumentu zobrazí takto:

 1. První řádek seznamu
 2. Druhý řádek seznamu
 3. Třetí řádek seznamu

Seznam hesel

V seznamu hesel je místo odrážek nebo čísel použítý uživatelem definovaný text:

*;Bod jedna: Tohle je popis prvního bodu programu a je tvořen poměrně dlouhým textem.
*;Bod dva: Tohle je popis druhého bodu programu a je tvořen ještě delším textem, než v případě prvního bodu programu.

V dokumentu se seznam zobrazí takto:

Bod jedna
Tohle je popis prvního bodu programu a je tvořen poměrně dlouhým textem.
Bod dva
Tohle je popis druhého bodu programu a je tvořen ještě delším textem, než v případě prvního bodu programu.

Podseznamy

Seznamy lze nořit do sebe:

* Bod jedna
** Bod jedna A
* Bod dva

se zobrazí jako:

Stejně lze do sebe vnořit i číslované seznamy:

# Abecede
# Kočka přede
## Pes počítá
# Kolik nití
# Do desíti

se zobrazí jako:

 1. Abecede
 2. Kočka přede
  1. Pes počítá
 3. Kolik nití
 4. Do desíti

Kombinování seznamů

Seznamy lze i různě kombinovat a nořit do sebe. Součástí číslovaného seznamu může být například i nečíslovaný seznam:

# Abecede
# Kočka přede
#* Pes počítá
# Kolik nití
# Do jedenácti

Zobrazí se takto:

 1. Abecede
 2. Kočka přede
  • Pes počítá
 3. Kolik nití
 4. Do jedenácti
Hobrasoft s.r.o. | Kontakt