V čerstvě nainstalovaném systému wiki je vytvořená úvodní stránka, kterou můžete dále upravovat (máte-li příslušná opravnění). Dobrým nápadem je udělat z první stránky pouze rozcestník, který vás dovede do dalších sekcí a článků.

Pro úpravu dokumentu wiki klikněte na odkaz "Editovat tento dokument" na konci stránky. Dostanete se do formuláře pro úpravu stránky. Zde můžete jednak upravit vlastní dokument, ale také zde můžete dokument smazat, přejmenovat, nastavit mu nadpis a nastavit mu přístupová práva pro ostatní uživatele systému egroupware.

Nový dokument vytvořte jako samostatný článek, ke kterému povede ze současné stránky odkaz:

((Můj první článek))

Na stránce se tento kód zobrazí jako odkaz v závorce a s otazníkem na konci:

(Můj první článek)? 

Kliknutím na otazník se dostanete do formuláře pro úpravu dokumentu "Můj první článek".

Pro formátování obyčejného textu platí jednoduchá pravidla:

Když se po vytvoření vašeho prvního dokumentu vrátíte zpět na úvodní stránku, uvidíte, že odkaz se změnil - text už není uzavřený v závorce s otazníkem na konci:

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt