Většinu dokumentů je potřeba nějakým způsobem strukturovat, například na odstavce, sekce, kapitoly, díly a podobně. Každý z uvedených oddílů je obvykle potřeba uvést nějakým nadpisem.

Pro použití ve wiki existuje šest úrovní nadpisů (podobně jako v html):

Nadpis úrovně 1

Nadpis úrovně 2

Nadpis úrovně 3

Nadpis úrovně 4

Nadpis úrovně 5
Nadpis úrovně 6

Ve zdrojovém tvaru (při editaci ve formuláři) vypadají nadpisy takto:

= Nadpis úrovně 1 =
== Nadpis úrovně 2 ==
=== Nadpis úrovně 3 ===
==== Nadpis úrovně 4 ====
===== Nadpis úrovně 5 =====
====== Nadpis úrovně 6 ======

Jednotlivé sekce lze oddělit vodorovnou čárou:


Ve zdrojovém tvaru (při editaci ve formuláři) se zapíše vodorovná čára takto:

----
Hobrasoft s.r.o. | Kontakt