V části Sledovací systém klikněte na tlačítko "Přidat". Otevře se vám formulář pro přidaní nového záznamu. Ve formuláři je několik povinných položek: Kategorie, Verze a Shrnutí. Mimo to můžete někoho pověřit řešením problému některého pracovníka nebo skupinu pracovníků (není zajímavé, jestli zásuvku opraví elektrikář Franta nebo Pepa, důležité je, že ji budou opravovat elektrikáři a nedostanou to na starost obchodníci).

Záznam si můžete vytvořit pouze pro svou vlastní potřebu, pokud zaškrtnete pole Soukromé. V takovém případě tento záznam neuvidí nikdo další.

Vyplnění formuláře sledovacího systému

Nově vytvářený záznam ve sledovacím systému můžete připojit k existujícímu projektu, případně k záznamu připojit různé přílohy (kontakty, mail, úkoly a podobně).

Připojení k projektu

Pro zvýšení motivace můžete vypsat na vyřešení námětu odměnu. Odměna se nebude zobrazovat, dokud ji nepotvrdíte!

Vypsání odměny
Hobrasoft s.r.o. | Kontakt