Svěřte nastavení odborníkům

Nedaří se vám nakonfigurovat sledovací systém tak, aby automaticky přijímal poštu a vkládal příchozí požadavky do sledovacího systému?

Zavolejte, rád vám pomůžu: 777 566 384

Sledovací systém může přijímat požadavky poštou a vkládat je automaticky do databáze. Obvyklé nastavení vypadá tak, že pro příchozí požadavky vyčleníte jednu konkrétní adresu (například info@mojefirma.cz) a necháte egroupware, aby pravidelně kontroloval poštovní schránku, do které je pošta pro tuto adresu doručovaná. Využívá se tak toho, že do jedné poštovní schránky může být doručovaná pošta pro několik poštovních adres. Jak už jsme uvedli v článcích o třídění pošty asistentkou, adresa info@mojefirma.cz může být doručovaná například do schránky uživatelky karolina. Egroupware lze v takovém případě nastavit tak, aby si všímal pouze zpráv pro info@mojefirma.cz a ignoroval zprávy pro adresa asistentka@mojefirma.cz a karolina@mojefirma.cz (už jste asi pochopili, že jedna poštovní schránka může mít různé adresy). Systém lze nastavit i tak, že se bude kontrolovat a zpracovávat obsah celé poštovní schránky - ale v tom případě je víceméně nutností, aby byla poštovní schránka vyčleněná pouze k tomuto účelu a hrozí nebezpečí, že se takové schránce nebude nikdo věnovat se stejnou pečlivostí, jako se věnuje své vlastní poště.

Pro nastavení klikněte na odkaz "Konfigurace webu" v menu sledovacího systému a vyberte kartu "Zpracování pošty":

Podle nastavení na obrázku se vybírá poštovní pošta adresovaná na info@bravenec.eu z poštovní schránky bravenec. Server příchozí pošty může být jinde (localhost znamená, že se pošta nachází na stejném serveru jako egroupware).

Pokud se adresa info@bravenec.eu doručuje přímo do doručené pošty (přes poštovní aliasy), jako složku příchozí pošty je potřeba uvést INBOX (to je speciální název pro složku příchozí pošty). Jinou složku můžete uvádět pouze v případě, že pošta při doručení prochází různými filtry a doručuje se jinam. Většinou to ale není potřeba. Jednoduchá řešení obvykle fungují spolehlivěji. Takže - žádné filtry nastavené pro info@mojefirma.cz a složka INBOX je nejlepší volba.

I když můžete pro sledovací systém vyrobit samostatnou schránku (uživatelský účet), je vhodnější, pokud chodí taková pošta do schránky skutečnému živému uživateli. V takovém případě je dobré ponechat všechny maily netknuté (nesmí být zaškrtnuté "Smazat emaily ze serveru") a ostatní maily jednoduše ignorovat (Nerozpoznané maily ignorovat).

Rozpoznané maily se vkládají automaticky (každých pět minut - závisí na parametru "Interval kontroly pošty") do sledovacího systému. Přizpůsobit můžete frontu (na obrázku Náměty), vkládajícího uživatele (Nobody - nikdo) a vlastníka nově vloženého záznamu (anonym).

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt