Nejčastěji vkládanou položkou ve správci projektů bude zřejmě "Infolog" (přidělování úkolů), "Pracovní výkaz" (hlášení o odvedené práci) a další projekty (členění celého projektu na dílčí části).

Zdaleka nejčastěji budete asi vkládat "Infolog" - jeho pomocí můžete přidělovat úkoly, připomínky, požadavky na vyřízení mailu nebo telefonátu a podobně:

Vkládání položky do správce projektů

U každého infologu máte na výběr z několika možností: Poznámka, E-Mail, Telefonní hovor, Úkol. Na první kartě vyplňte podrobnější popis.

Vlastnosti úkolu - karta Popis

Na kartě odkazy obvykle nemusíte měnit nic, ale můžete zde připojit různé informace související s infologem, například dokumentaci, záznam z adresáře a podobně. Automaticky se zde objeví například odkaz na projekt, ke kterému se infolog vztahuje.

Vlastnosti úkolu - karta Odkazy

Provedením úkolu můžete pověřit jiného uživatele. Odpovědnost za úkol můžete předat nejen jednotlivému uživateli, ale i skupině uživatelů. Přidržením klávesy CTRL při označování uživatelů můžete vybrat libovolný počet řádků ze seznamu.

Vlastnosti úkolu - karta Pověření

Při zadávání infologu můžete infolog připojit k existujícímu projektu (vhodnější je vytvářet infolog z projektu, potom se o připojování nemusíte starat). Z ceníku pak lze připojit i ceníkovou položku. Při zadání plánovaného času se pak do projektu započítá částka s náklady na tento konkrétní úkol a čas plánovaný pro splnění úkolu.

I když by bylo možné využít infolog i pro účtování výsledných nákladů (časových i finančních), pro účtování peněz a času využivejte raději "Pracovní výkaz".

Vlastnosti úkolu - karta Správce projektů
Hobrasoft s.r.o. | Kontakt