K úkolu vytvořenému jako součást projektu můžete připojit pracovní výkaz. Přes správce projektů se proklikejte až k příslušnému úkolu. Pracovní výkaz přidáte kliknutím na ikonku hodin ve sloupci "Podpoložka":

Připojení pracovního výkazu

Vyplňte formulář s pracovním výkazem. Vyplnit musíte povinné pole "Množství" nebo "Trvání", aby bylo možné pracovní výkaz zaúčtovat do projektu:

Vyplnění formuláře pracovního výkazu

Pracovní výkaz je nyní zaúčtovaný v celkové ceně projektu i v době trvání projektu a je k nalezení seznamu pracovních výkazů:

Pracovní výkaz

Projekt se zaúčtovaným pracovním výkazem:

Pracovní výkaz

Položka pracovního výkazu se v seznamu podpoložek nezobrazuje. Najdete ji mezi ostatními pracovními výkazy. Dále je položka pracovního výkazu uvedená ve formuláři pro úpravu úkolu, na kartě "Odkazy". Pokud chceme odstranit pracovní výkaz, pak je potřeba smazat takový pracovní výkaz v seznamu pracovních výkazů. Kdybychom pouze zrušili záznam na kartě "Odkazy", úkol i pracovní výkaz by v systému zůstaly, zmizela by pouze vazba mezi nimi - pracovní výkaz by nebyl zaúčtovaný v projektu.

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt