Pokud nemáte v pracovních výkazech možnost zvolit položku z ceníku (zobrazuje se pouze "Žádný"), je váš projekt vytvořený bez možnosti účtování. To lze snadno napravit ve vlastnostech projektu:

Editace projektu

Ve formuláři najděte kartu "Účtování" a v položce "Typ účtování" vyberte hodnotu "Rozpočet a ceník":

Vlastnosti projektu - účtování

V menu Správce projektů klikněte na položku "Ceník". Kurzor v seznamu projektů by měl zůstat na místě vašeho projektu. Pokud ne, zvolte v seznamu projektů váš projekt, ke kterému chcete připojit ceník. K podprojektům bude ceník připojený automaticky:

Menu a seznam projektů

V seznamu položek ceníku (nyní by měl být seznam prázdný) klikněte na tlačítko "Přidat" a vyplňte formulář s ceníkovou položkou. Hodnotu položky "Dostupný" zvolte "vyúčtovatelný" a vyplňte Název:

Formulář s ceníkovou položkou

Položky v ceníku se nyní promítnou do celého projektu včetně subprojektů:

Seznam ceníkových položek

Při zadávání položek do pracovního výkazu nyní budete mít možnost zvolit účtovací informace z ceníku projektu:

Výběr položky ceníku v pracovním výkazu
Hobrasoft s.r.o. | Kontakt