Milník (v nadnárodních společnostech Majlstoun - milestone) je bod nějakého důležitého předělu v průběhu projektu. Milníkem může být například porada, na které se zhodnotí dosavadní průběh prací na projektu, padne konstatování, že všechny dosavadní úkoly jsou splněny a projekt zdárně pokračuje, a s kolektivním zvoláním "Hurá!" se pracovníci rozprchnou plnit úkoly na další fázi projektu.

V Egroupware je milníkem časový bod v Ganttově grafu, nezavislý na úkolech či jiných částech projektu - závislost milníku na splnění úkolů však lze snadno nastavit.

Pro připojení nového milníku do projektu přepněte ve správci projektů na Ganttův graf kliknutím na volbu "Ganttův postupový diagram":

Menu s přepnutím na Ganttův graf

Po přepnutí do zobrazení Ganttova grafu klikněte na tlačítko "Přidat milník":

Ganttův graf

A vyplňte formulář:

Formulář při přidání milníku

Chcete-li změnit existující milník, klikněte přímo v Ganttově grafu na jméno milníku - v našem příkladu modře nakreslené "Milník" - nebo na grafickou značku označující milník přímo v grafu. Objeví se formulář, ve kterém je jednou z voleb i editace milníku:

Změna milníku

Milník je zde možné i smazat.

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt