Často se stává, že splnění jednoho úkolu závisí na jiném, předchozím úkolu. V našem seznamu úkolů pro projekt "Můj subprojekt" například chceme, aby úkol dva navazoval na předchozí úkol jedna: V seznamu úkolů (a ostatních komponent projektu) klikněte na tlačítko pro editaci úkolu:

Seznam úkolů

Dejte pozor, abyste klikli skutečně v seznamu součástí projektu. Když se vám podaří kliknout na ikonku o úroveň níže, v samotné editaci úkolu, budete hledat nastavení návazností marně. Po kliknutí se vám zobrazí tento formulář:

Editaci návaznosti úkolů

Na kartě "Omezení" najdete dva chlívky pro nastavení návazností. Jeden je pro předchozí úkoly, další je pro následující úkoly. Měnit lze pouze návaznosti ve stejném projektu, tedy pouze u součástí, které jsou na stejném seznamu. Na druhou stranu je systém natolik flexibilní, že vám umožní nastavit závislosti mezi velmi rozdílnými součástmi projektu (závislost splnění úkolu na dokončení podprojektu a podobně).

Součást projektu může mít návaznost i na milníky. Nedejte se zmást případným textem "Milníky před touto součástí musí být ukončeny". Je to přesně naopak - tento úkol musí být splněn, aby mohl být ukončený milník!

Závislost milníku

Po nastavení všech závislostí a naplánovaných datumu konečně můžeme zobrazit Ganttův graf, kde uvidíme všechny součásti projektu názorně:

Ganttův graf
Hobrasoft s.r.o. | Kontakt