V Předvolbách pošty klikněte na položku "Spravovat podpisy". Pro vytvoření nového podpisu klikněte na tlačítko "Přidat" v hlavičce seznamu podpisů, pro úpravu již existujícího podpisu klikněte na podpis samotný:

Seznam podpisů

Ve formuláři vyplňte potřebné údaje. Pokud chcete ve vestavěném editoru vytvořit nový řádek, dosáhnete toho kombinací kláves Shift-Enter. Normální Enter vám vytvoří v textu nový odstavec s větším rozestupem mezi řádky (což obvykle není to, co byste chtěli).

Vytvoření podpisu

Množství podpisů není omezené. Mezi jednotlivými podpisy můžete při vytváření poštovní zprávy volit vespod formuláře. Normálně se ve formuláři nabízí podpis, který jste si zvolili jako výchozí:

Připojení podpisu
Hobrasoft s.r.o. | Kontakt