Abyste mohli sdílet poštu mezi jednotlivými uživateli, je potřeba nastavit sdíleným složkám přístupová práva. Ta se nastavují pro každého uživatele zvlášť. Ve formulářích jsou přístupová práva obvykle označena zkratkou ACL (access control list).

Pro sdílení složek nemusíte ihned vytvářet přímo sdílenou složku - můžete dát ke sdílení někomu například svou příchozí poštu pouze pro čtení, pokud jste třeba na dovolené, nebo pouze pro zápis (bez práva číst nebo i jen vidět obsah složky) pro účely třídění pošty.

Po nastavení práv sdílené složky klikněte ve formuláři pro správu složky na položku ACL:

Nastavení přístupových práv

Ve formuláři můžete upravit defaultně nastavená práva. Dejte pozor, abyste si nezrušili svá vlastní práva! S takovou složkou už byste toho moc nepořídili a museli byste volat odbornou pomoc. Kliknutím na tlačítko "Přidat" můžete přidat práva dalším uživatelům (nikoli však skupinám).

Nastavení přístupových práv

Seznam možných přístupových práv

L Uživatel složku vidí v seznamu, nikoli však její obsah.
R Uživatel může číst obsah složky.
S Uživatel má vlastní příznaky "Přečteno" a "Nová zpráva".
W Zápis: Uživatel může měnit přiznaky jako "Nová zpráva", "Odpovězeno", "Koncept" a podobně.
I Uživatel může vkládat (přesouvat nebo kopírovat) do složky nové zprávy.
P Toto je příznak spíše pro poštovní server - do této schránky se může doručovat pošta.
C Uživatel může vytvářet podsložky
D Uživatel může mazat zprávy ve složce i složku samotnou.
A Uživatel může měnit přístupová práva složky - administrovat složku.

Obvyklá přístupová práva

Nic Žádná práva
Čtení LRS Uživatel může číst obsah schránky.
Přidávání LIP Uživatel schránku vidí, může sem přidávat nové zprávy, ale nevidí obsah schránky (pošta je neviditelná).
Zápis LRSWIPCD Uživatel může číst i zapisovat do schránky, mazat zprávy, mazat samotnou schránku. Nesmí měnit přístupová práva.
Vše LRSWIPCDA Uživatel má veškerá práva. Vztahuje se obvykle pouze na uživatelovy vlastní schránky.
Hobrasoft s.r.o. | Kontakt