V kalendáři se zobrazuje každá událost jako samostatný chlívek s hlavičkou a s případnými detaily vypsanými v těle chlívku. Pokud nejedete kurzorem myši na událost, vykreslí se na obrazovku další plovoucí okno s detailními údaji o události. Události mohou být barevně odlišené podle katogorií (barvu nastavíte v kategoriích). Různé nastavení události je znázorněné ikonami v hlavičce události.

Zobrazení události

Ikony v hlavičce události

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt