V kalendářích lze zapnout různé pohledy:

Přepínat mezi různými pohledy můžete v menu kalendáře buď v horní řadě ikon nebo v seznamu zobrazení:

Menu kalendáře: pohledy

Přepínání pohledů v kalendáři v menu

Různé časové pohledy můžete přepínat přímo v kalendáři v menu na levé straně. Při kliknutí na konkrétní den v kalendáři se zobrazí zvolený den; stejně tak můžete přepnout i na jiný týden (a zobrazit týdenní pohled) kliknutím na číslo týdne. Na měsíční pohled přepnete kliknutím na název měsíce v hlavičce kalendáře.

Denní pohled

Denní pohled má mezi všemi pohledy mírně výsadní postavení: v tomto pohledu se zobrazují všechny aktivní úlohy (záznamy z infologu). V žádném dalším pohledu na kalendář se o úlohách nedozvíte. Další časové pohledy se liší pouze počtem zobrazovaných dní. V seznamu zobrazení máte oproti ikonám na výběr větší množství různých možností.

Menu kalendáře

Týdenní a měsíční pohled

V přehledech za delší časové rozmezí nejsou zobrazené úkoly. U týdenního a měsíčního kalendáře se zobrazuje právě aktuální týden nebo měsíc. Pamatujte proto, plánujete-li například v neděli svůj program na příští týden, abyste nenaplánovali svou činnost do minulosti.

Týdenní pohled

Skupinový pohled (plánovač)

Základním pohledem v plánovači je současný a následující měsíc. Kliknutím na datum (v hlavičce) nebo na týden (takéž v hlavičce) se zobrazí detailnější pohled na vybrané časové období. Kalendáře jsou roztřídené podle kategorií.

Skupinový pohled (plánovač) - podle katogorií

Chronologický seznam událostí

Zde je kalenářový pohled zcela potlačen a vypisuje se obyčejný seznam událostí tak, jak jdou v čase za sebou.

Chronologický seznam událostí
Hobrasoft s.r.o. | Kontakt