Novou položku v kalendáři můžete zadat několika různými způsoby. Nejpraktičtější je kliknout přímo na požadovaný čas v kalendáři. Automaticky se vám tak vyplní začátek akce.

Denní pohled na kalendář

Kliknuli jsme na jedenáct hodin (označeno křížkem). Ve formuláři je k dispozici několik karet.

Na hlavní kartě vyplňte povinný Titulek/Název a požadovaný čas. Vyberete-li kategorii, zobrazení události v kalendáři se bude barevně lišit od ostatních událostí podle barvy zadané při vytváření kategorie. Volba "Neblokující" zajistí, že budte moci na stejný čas naplánovat i další události. Zaškrtnete-li volbu "Soukromé", ostatní uživatelé uvidí ve vašem kalendáři pouze obsazený čas, všechny ostatní informace včetně titulku události budou skryté.

Zvýšíte-li prioritu události, v hlavičce události se bude zobrazovat ikonka s vykřičníkem.

Karta Hlavní

Na kartě "Popis" můžete vyplnit bližší popis události. Tento popis se bude zobrazovat v plovoucím okně při najetí kurzorem myši na událost v kalendáři.

Karta Popis

Na kartě "Účastníci" můžete vybrat účastníky akce. Vybrat můžete buď jednotlivé uživatele, případně celou skupiny. Automaticky přidaným účastníkem jste vy sami. Pokud plánujete akci pro ostatní, můžete se z akce vyškrtnout. Automaticky lze přidat i skupinu (chování lze nastavit v předvolbách).

K akci si můžete rezervovat i zdroje. Například pro poradu je typické, že po dobu trvání zablokuje jednací místnot, pro služební cestu je zase typické, že zablokuje firemní automobil. Připojíte-li k události některý z vašich zdrojů, bude se v hlavičce události zobrazovat ikonka s zdrojem.

Pokud vám někdo jiný naplánuje nějakou událost (připojí vás jako účatníka), pak na této kartě můžete událost přijmout či odmítnout, případně delegovat či přijmout předběžně.

Karta Účastníci

Na kartě "Pravidelné opakování" můžete nastavit akci jako periodickou. Můžete zvolit například opakování každých 14 dní: nastavte typ opakování "Denně" a interval "14" nebo typ opakování "Týdně" a interval "2".

Karta Pravidelné opakování

Karta "Uživatelsky definované" se objevuje pouze v případě, že máte vytvořené nějaké vlastní položky. V závislosti na definovaných položkách se zde může objevit prakticky cokoliv.

Karta Uživatelsky definované

Na kartě "Odkazy" můžete připojit událost v kalendáři například k existujícímu projektu nebo k události můžete připojit úkol v Infologu. Vytváříte-li událost spojenou s projektem, můžete ji vytvořit přímo ze správce projektů.

Karta Odkazy

Pro událost můžete vytvořit libovolný počet připomínek (a posílat je různým účastníkům). V závislosti na nastavení připomínek se pak zobrazí v čase připomínky informační okno nebo vám systém pošle poštovní zprávu s připomínkou.

Karta Připomínky

Kliknutím na "Uložit" se událost zapíše do databáze a zobrazí v kalendářním přehledu. Podle kategorie se zobrazuje hlavička různými barvami. Při najetí kurzorem myši na hlavičku události se zobrazí plovoucí okno s ifnormacemi o události.

Zobrazení události v kalendáři

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt