27.3.2015

foto Petr Bravenec

Petr Bravenec
Twitter: @BravenecPetr
+420 777 566 384
petr.bravenec@hobrasoft.cz

Před pár týdny jsem představil jednoduchý http server pro Qt a univerzální API pro přístup k datům aplikace – dnes si ukážeme, jak používat HTML5 proud událostí.

Odkazy

HTTP server pro C++ a Qt
Univerzálni API
Koukněte se, jak to běhá
Dokumentace
Download

Server používáme v několika případech i pro embedded aplikace postavené na Beaglebone black. Už minule jsem ozřejmil obvyklou strukturu stránek:

 • HTML kód servírovaný aplikací je obvykle statický - tvoří pouze šablonu, která je vyplňovaná daty dodatečně.
 • Součástí každé stránky je vlastní JavaScript kód, který v součinnosti s univerzálním API získává z aplikace data a vkládá je do stránek.
 • JavaScript kód si udržuje trvalé spojení s aplikací a případné změny okamžitě promítne do stránek zobrazených v okně prohlížeče – tuto část si dnes popíšeme.
Souhrnné informace o hobrasoft http serveru naleznete na stránce: Naše práce - Http Server pro C++ a Qt

Podívejte se na živý příklad. Jak to vlastně funguje?

Pohled do zdrojového HTML stránky ukáže celkem jednoduchou tabulku bez dat (ostatní části HTML teď pomíjím):

<table id="tabledata">
<thead><tr><th>ID</th><th>Text</th><th>Value</th><th></th></tr></thead>
<tbody></tbody>
</table>

Tabulka je prázdná – o její naplnění daty se stará JavaScript a mechanismus HTML5 proudu událostí:

$(document).ready(function(){
  var source = new EventSource("/example/events");
  source.addEventListener("status", function(event) {
    var data = JSON.parse(event.data);
    var id = data.id;
    var rowdata = 
      "" + 
      "" + data.id + "" +
      "" + data.text + "" +
      "" + data.counter + "" +
      "detail" +
      "\n";
    var rowelement = $("table#tabledata tbody tr#"+id);
    if (rowelement.text() == "") {
      $("table#tabledata tbody").append( rowdata );
     } else {
      rowelement.replaceWith( rowdata );
      }
    }, false);
});

První řádek je konstrukce z jQuery, druhý řádek instaluje proud událostí a na dalších řádcích je samotné zpracování události. Kód nepracuje v prohlížeči MS Explorer, tento prohlížeč nepodporuje HTML5 proudy událostí. Ostatní prohlížeče obvykle fungují bez problémů.

V JavaScriptu si povšimněte řádku, který instaluje proud událostí:

var source = new EventSource("/example/events");

Řetězec "/example/events" je relativní URL adresa odkazující na proud událostí. Jak vytvořit takovou adresu pomocí HobrasoftHttp serveru jsem popsal v dřívějším zápisku.

HTML5 proudy událostí nejsou nic tajuplného, používají se snadno a efektivně. V češtině najdete o proudech událostí mnohem lépe zpracované vysvětlení třeba zde:

Zdroják: HTML5 EventSource: Serverem zasílané události proudí nepřetržitě…

Závěr

V tomto článku jsem chtěl pouze upozornit na zajímavou a nenáročnou technologi. Moje zkušenosti ukazují, že programátoři embedded aplikací - jednočipové počítače, Beaglebone, Raspberry a podobně - mají často jen mlhavou představu o webových technikách. A platí to i naopak - vývojaři webových aplikací mají o možnostech hardware představy ještě matnější. Přitom oba světy už lze dnes propojit poměrně snadno.

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt