1.2.2018

foto Petr Bravenec

Petr Bravenec
Twitter: @BravenecPetr
+420 777 566 384
petr.bravenec@hobrasoft.cz

Náš webový server pro C++ a Qt našel uplatnění v dalších projektech. Sergej Alikin mi poslal záplatu pro implementaci gzip komprese. Záplatu bylo nutné upravit, aby zapadla do již používaných projektů.

Změny

  • Podpora pro Content-Encoding: gzip
  • Přepracované ukládání sessions.
  • Doplněný signál při odstranění expirované session.
Souhrnné informace o hobrasoft http serveru naleznete na stránce: Naše práce - Http Server pro C++ a Qt
Hobrasoft s.r.o. | Kontakt