27.6.2016

foto Petr Bravenec

Petr Bravenec
Twitter: @BravenecPetr
+420 777 566 384
petr.bravenec@hobrasoft.cz

Tisková zpráva 27. 6. 2016

Aplikace GeoSign zjednodušuje komunikaci geodeta s katastrálním pracovištěm a automatizuje potřebné administrativní úkony.

Aplikace GeoSign ověří náležitosti dokumentu, opatří jej elektronickým podpisem a časovým razítkem a odešle přes datovou schránku nebo emailem na katastrální pracoviště. Každý ověřený dokument je automaticky evidovaný v knize ověření.

Maximální důraz je kladený na jednoduchost používání. Aplikace GeoSign dokáže za geodeta vyplnit většinu údajů automaticky a nechat tak uživateli prostor pro jeho vlastní odbornou práci.

Aplikace je už nyní nasazená v ostrém provozu u několika geodetů. Ing. Jiří Vejda o aplikaci GeoSign říká: „GeoSign je první podobnou aplikací, která mi opravdu vyhovuje. Nemusím myslet na spoustu drobností při odesílání geometrických plánů“.

Aplikaci a podrobnou dokumentaci lze stáhnout z internetu na adrese geosign.hobrasoft.cz.

Kontaktní údaje

Petr Bravenec, vedoucí vývojového týmu
petr.bravenec@hobrasoft.cz
+420 777 566 384

Ing. Jiří Vejda, geodet
jiri.vejda@gmail.com
+420 773 670 515

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt