27.2.2015

foto Petr Bravenec

Petr Bravenec
Twitter: @BravenecPetr
+420 777 566 384
petr.bravenec@hobrasoft.cz

Desku 4x232 s počítačem Beaglebone black lze použít všude, kde potřebujete sbírat data na jedné či více (až na čtyřech) sběrnicích RS232 nebo RS485 (potřebuje externí převodník).

Vlastnosti

  • Deska je určená pro rozšíření možností počítače Beablebone.
  • 4 × RS232, 2 porty s hardwarovým flow control, 2 porty pouze RX/TX kanály.
  • Hodiny reálného času - hodiny běží i pokud je zařízení vypnuté.
  • Ochrana zařízení transilem a pojistkou.
  • Určeno pro vestavbu do krabičky na DIN lištu.
  • Součástí je paměť EEPROM s informacemi o desce. Pomocí switchů lze nastavit libovolnou ze čtyř možných adres.

Instalace driveru desky

Pro nastavení desky jsme vytvořili balíček pro systém Debian (architektura armhf), který je součástí nového počítače Beaglebone black. Součástí balíku je:

  • systemd startovací skript pro hodiny reálného času
  • firmware pro desku 4x232 (soubor dtbo)
  • pravidla pro udev pro vytvoření zařízení /dev/ttyA až /dev/ttyD

Pro instalaci doplňte řádek do souboru /etc/apt/sources.list:

deb [arch=armhf] http://debian.hobrasoft.cz hobrasoft non-free

Poté můžete balík nainstalovat standardní cestou:

apt-get update
apt-get install hobrasoft-4x232

Označení sériových portů

Sériové porty jsou na desce plošných spojů označené písmeny, speciální soubory mají název /dev/ttyA až /dev/ttyD. Při používání si můžete zvolit, jestli budete používat označení podle desky 4x232 (/dev/ttyA) nebo označení podle počítače Beaglebone (/dev/ttyO1):

Beaglebone4x232PCBSignály
/dev/ttyO1/dev/ttyARS232-ARXD/TXD
/dev/ttyO2/dev/ttyBRS232-BRXD/TXD
/dev/ttyO5/dev/ttyCRS232-CRXD/TXD, RTS/CTS
/dev/ttyO4/dev/ttyDRS232-DRXD/TXD, RTS/CTS

Omezení

Desku 4x232 nelze používat zároveň s interní grafickou kartu. Pro využití desky je nutné interní grafickou kartu deaktivovat a uvolnit tak potřebné vývody procesoru. Instalací balíku pro systém debian by se měla grafická karta deaktivovat. Pokud desku 4x232 připojíte a nainstalujete balík a deska přesto není nalezena, zkontrolujte soubor /boot/uboot/uEnv.txt. V souboru musí být uvedený tento řádek:

optargs=capemgr.disable_partno=BB-BONELT-HDMI,BB-BONELT-HDMIN

Chcete-li použít interní grafickou kartu, můžete řádek opět zakomentovat.

Adresace paměti EEPROM

Počítač Beaglebone black lze rozšířit až o čtyři různé desky (desku 4x232 lze připojit pouze jednu). Pro každou desku je nutné nastavit unikátní adresu. Na desce 4x232 se nastavují adresy přepínačem EEADDR:

Adresa A0 A1
57 Default
56 -
55 -
54 - -

Paměť EEPROM na desce je chráněná proti zápisu. Chcete-li přepsat obsah paměti EEPROM, je potřeba propojit vývody 1 a 2 na přepínači EEWP. Upozornění: pro přepis paměti normálně není žádný důvod, obsah paměti EEPROM je naprogramovaný při výrobě.

Odkazy

hobrasoft-4x232.deb - instalační balík pro desku 4x232 pro systém Debian
HOBRASOFT-4x232-00A0.dts - zdrojový tvar firmware pro desku 4x232, GPL Licence
HTTP server pro C++ a Qt - jednovláknový událostní embedded http server, GPL Licence
Fotobot - server pro sběr dat z fotovoltaických elektráren, GPL Licence
FotobotHW 4x232 - deska 4x232 včetně počítače Beaglebone black, krabičky a nainstalovaného software Fotobot
FotobotHW 4x232 - deska 4x232 včetně počítače Beaglebone black, krabičky a nainstalovaného software Fotobot

Obrázky

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt