Naším hlavním obchodním artiklem je vývoj aplikací.

Chci vědět více »

Různých aplikací, hejblátek a udělátek jsme vyrobili velké množství. Z hotového software by vás mohlo zajímat například:

GeoSign

Software pro elektronickou zabezpečenou výměnu dokumentů mezi geodety a katastrálním pracovištěm. Kontroluje odesílaná data, podepisuje dokumenty a opatřuje je časovým razítkem a odesílá dokumenty katastrálnímu pracovišti elektronickou poštou nebo datovými schránkami.

Chci vědět více »

Aipha

Pomocí umělé inteligence rozeznává různé druhy poruch na fotovoltaických elektrárnách, hodnotí činnost elektrárny z dlouhodobého hlediska. Vytváří přehledný výstup o činnosti elektrárny.

Chci vědět více »

Hobrasoft s.r.o. | Kontakt